థైరాయిడ్

 • TT4 టెస్ట్ కిట్

  TT4 టెస్ట్ కిట్

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా మొత్తం రక్త నమూనాలలో మొత్తం థైరాక్సిన్ (TT4) గాఢతను ఇన్ విట్రో క్వాంటిటేటివ్ డిటెక్షన్ కోసం కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • TT3 టెస్ట్ కిట్

  TT3 టెస్ట్ కిట్

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో మొత్తం ట్రైయోడోథైరోనిన్ (TT3) సాంద్రతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • థైరాయిడ్-స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ (TSH) క్వాంటిటేటివ్

  థైరాయిడ్-స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ (TSH) క్వాంటిటేటివ్

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో థైరాయిడ్-స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ (TSH) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.