▲ ఇతరులు

 • HIV Ag/Ab కంబైన్డ్

  HIV Ag/Ab కంబైన్డ్

  మానవ మొత్తం రక్తం, సీరం మరియు ప్లాస్మాలో HIV-1 p24 యాంటిజెన్ మరియు HIV-1/2 యాంటీబాడీని గుణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • HIV 1/2 యాంటీబాడీ

  HIV 1/2 యాంటీబాడీ

  మానవ మొత్తం రక్తం, సీరం మరియు ప్లాస్మాలో మానవ రోగనిరోధక శక్తి వైరస్ (HIV1/2) యాంటీబాడీని గుణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • మంకీపాక్స్ వైరస్ యాంటిజెన్

  మంకీపాక్స్ వైరస్ యాంటిజెన్

  ఈ కిట్ మానవ దద్దుర్లు మరియు గొంతు శుభ్రముపరచు నమూనాలలో మంకీపాక్స్-వైరస్ యాంటిజెన్ యొక్క గుణాత్మక గుర్తింపు కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.