రక్తహీనత

  • ఫెర్రిటిన్ (ఫెర్)

    ఫెర్రిటిన్ (ఫెర్)

    మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో ఫెర్రిటిన్ (ఫెర్) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.