కార్డియాక్ మార్కర్స్

 • కరిగే పెరుగుదల ఉద్దీపన వ్యక్తీకరించబడిన జన్యువు 2 (ST2)

  కరిగే పెరుగుదల ఉద్దీపన వ్యక్తీకరించబడిన జన్యువు 2 (ST2)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా మొత్తం రక్త నమూనాలలో వ్యక్తీకరించబడిన జీన్ 2 (ST2) కరిగే పెరుగుదల ఉద్దీపన యొక్క గాఢతను ఇన్ విట్రో క్వాంటిటేటివ్ డిటెక్షన్ కోసం కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • N-టెర్మినల్ ప్రో-బ్రెయిన్ నాట్రియురేటిక్ పెప్టైడ్ (NT-proBNP)

  N-టెర్మినల్ ప్రో-బ్రెయిన్ నాట్రియురేటిక్ పెప్టైడ్ (NT-proBNP)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా మొత్తం రక్త నమూనాలలో N-టెర్మినల్ ప్రో-బ్రెయిన్ నాట్రియురేటిక్ పెప్టైడ్ (NT-proBNP) యొక్క గాఢతను ఇన్ విట్రో క్వాంటిటేటివ్ డిటెక్షన్ కోసం కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • క్రియేటిన్ కినేస్ ఐసోఎంజైమ్ (CK-MB)

  క్రియేటిన్ కినేస్ ఐసోఎంజైమ్ (CK-MB)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా మొత్తం రక్త నమూనాలలో క్రియేటిన్ కినేస్ ఐసోఎంజైమ్ (CK-MB) గాఢతను ఇన్ విట్రో క్వాంటిటేటివ్ డిటెక్షన్ కోసం కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • మైయోగ్లోబిన్ (మైయో)

  మైయోగ్లోబిన్ (మైయో)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో మయోగ్లోబిన్ (మైయో) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • కార్డియాక్ ట్రోపోనిన్ I (cTnI)

  కార్డియాక్ ట్రోపోనిన్ I (cTnI)

  మానవ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో కార్డియాక్ ట్రోపోనిన్ I (cTnI) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • డి-డైమర్

  డి-డైమర్

  మానవ ప్లాస్మాలో D-డైమర్ యొక్క గాఢత లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.