■ గర్భం & సంతానోత్పత్తి

  • గ్రూప్ B స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూక్లియిక్ యాసిడ్

    గ్రూప్ B స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూక్లియిక్ యాసిడ్

    ఈ కిట్ 35 నుండి 37 గర్భిణీ స్త్రీల నుండి అధిక ప్రమాద కారకాలు మరియు ఇతర వారాలలో మల శుభ్రముపరచు నమూనాలు, యోని శుభ్రముపరచు నమూనాలు లేదా మిశ్రమ మల / యోని శుభ్రముపరచు నమూనాలలో గ్రూప్ B స్ట్రెప్టోకోకస్ యొక్క న్యూక్లియిక్ యాసిడ్ DNA యొక్క ఇన్ విట్రో గుణాత్మక గుర్తింపు కోసం ఉద్దేశించబడింది. మెంబ్రేన్ యొక్క అకాల చీలిక మరియు అకాల ప్రసవానికి ముప్పు వంటి క్లినికల్ లక్షణాలతో గర్భధారణ వారాలు.