పెరుగుదల హార్మోన్

  • మానవ పెరుగుదల హార్మోన్ (HGH)

    మానవ పెరుగుదల హార్మోన్ (HGH)

    హ్యూమన్ సీరం, ప్లాస్మా లేదా విట్రోలోని మొత్తం రక్త నమూనాలలో హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్ (HGH) గాఢతను పరిమాణాత్మకంగా గుర్తించడానికి కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.