● ఫార్మకోజెనెటిక్స్

 • మానవ CYP2C9 మరియు VKORC1 జీన్ పాలిమార్ఫిజం

  మానవ CYP2C9 మరియు VKORC1 జీన్ పాలిమార్ఫిజం

  ఈ కిట్ మానవ మొత్తం రక్త నమూనాల జన్యుసంబంధమైన DNAలో CYP2C9*3 (rs1057910, 1075A>C) మరియు VKORC1 (rs9923231, -1639G>A) యొక్క పాలిమార్ఫిజం యొక్క ఇన్ విట్రో గుణాత్మక గుర్తింపుకు వర్తిస్తుంది.

 • హ్యూమన్ CYP2C19 జీన్ పాలిమార్ఫిజం

  హ్యూమన్ CYP2C19 జీన్ పాలిమార్ఫిజం

  ఈ కిట్ CYP2C19 జన్యువుల CYP2C19*2 (rs4244285, c.681G>A), CYP2C19*3 (rs4986893, c.636G>A), CYP2780 (rs19 > T) మానవ మొత్తం రక్త నమూనాల జన్యుసంబంధమైన DNA లో.

 • మానవ ల్యూకోసైట్ యాంటిజెన్ B27 న్యూక్లియిక్ యాసిడ్

  మానవ ల్యూకోసైట్ యాంటిజెన్ B27 న్యూక్లియిక్ యాసిడ్

  ఈ కిట్ మానవ ల్యూకోసైట్ యాంటిజెన్ సబ్టైప్స్ HLA-B*2702, HLA-B*2704 మరియు HLA-B*2705లో DNA యొక్క గుణాత్మక గుర్తింపు కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.

 • MTHFR జీన్ పాలిమార్ఫిక్ న్యూక్లియిక్ యాసిడ్

  MTHFR జీన్ పాలిమార్ఫిక్ న్యూక్లియిక్ యాసిడ్

  MTHFR జన్యువు యొక్క 2 మ్యుటేషన్ సైట్‌లను గుర్తించడానికి ఈ కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.మ్యుటేషన్ స్థితి యొక్క గుణాత్మక అంచనాను అందించడానికి కిట్ మానవ రక్తాన్ని పరీక్ష నమూనాగా ఉపయోగిస్తుంది.ఇది పరమాణు స్థాయి నుండి విభిన్న వ్యక్తిగత లక్షణాలకు తగిన చికిత్స ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి వైద్యులకు సహాయం చేస్తుంది, తద్వారా రోగుల ఆరోగ్యాన్ని చాలా వరకు నిర్ధారించవచ్చు.