■ కోవిడ్-19

  • SARS-CoV-2 న్యూక్లియిక్ యాసిడ్

    SARS-CoV-2 న్యూక్లియిక్ యాసిడ్

    అనుమానిత కేసులు, అనుమానిత క్లస్టర్‌లు ఉన్న రోగులు లేదా SARS-CoV-2 ఇన్‌ఫెక్షన్‌ల పరిశోధనలో ఉన్న ఇతర వ్యక్తుల నుండి ఫారింజియల్ స్వాబ్‌ల నమూనాలో SARS-CoV-2 యొక్క ORF1ab జన్యువు మరియు N జన్యువును ఇన్ విట్రో గుణాత్మకంగా గుర్తించడం కోసం ఈ కిట్ ఉద్దేశించబడింది.