▲ గర్భం & సంతానోత్పత్తి

 • పిండం ఫైబ్రోనెక్టిన్ (fFN)

  పిండం ఫైబ్రోనెక్టిన్ (fFN)

  విట్రోలోని మానవ గర్భాశయ యోని స్రావాలలో ఫీటల్ ఫైబ్రోనెక్టిన్ (fFN) యొక్క గుణాత్మక గుర్తింపు కోసం ఈ కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

 • HCG

  HCG

  ఉత్పత్తి మానవ మూత్రంలో HCG స్థాయిని ఇన్ విట్రో క్వాలిటీటివ్ డిటెక్షన్ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.

 • ప్రొజెస్టెరాన్ (P)

  ప్రొజెస్టెరాన్ (P)

  ఈ ఉత్పత్తి మానవ సీరంలో ప్రొజెస్టెరాన్ (P) లేదా విట్రోలోని ప్లాస్మా నమూనాలను గుణాత్మకంగా గుర్తించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

 • ఫోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ (FSH)

  ఫోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ (FSH)

  ఈ ఉత్పత్తి విట్రోలో మానవ మూత్రంలో ఫోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ (FSH) స్థాయిని గుణాత్మకంగా గుర్తించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

 • లూటినైజింగ్ హార్మోన్ (LH)

  లూటినైజింగ్ హార్మోన్ (LH)

  మానవ మూత్రంలో లూటినైజింగ్ హార్మోన్ స్థాయిని ఇన్ విట్రో గుణాత్మక గుర్తింపు కోసం ఉత్పత్తి ఉపయోగించబడుతుంది.