■ మైకోబాక్టీరియం క్షయ

  • మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ DNA

    మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ DNA

    క్షయవ్యాధికి సంబంధించిన సంకేతాలు/లక్షణాలు ఉన్న రోగుల ఇన్‌విట్రో గుణాత్మక గుర్తింపు కోసం ఈ కిట్ ఉపయోగించబడుతుంది లేదా మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ ఇన్‌ఫెక్షన్ యొక్క ఎక్స్-రే పరీక్ష ద్వారా నిర్ధారించబడింది మరియు మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ ఇన్‌ఫెక్షన్ నిర్ధారణ లేదా అవకలన నిర్ధారణ అవసరమయ్యే రోగుల కఫం నమూనాలు.