మంకీపాక్స్ వైరస్

  • మంకీపాక్స్ వైరస్ యాంటిజెన్ డిటెక్షన్ కిట్ (ఇమ్యునోక్రోమాటోగ్రఫీ)

    మంకీపాక్స్ వైరస్ యాంటిజెన్ డిటెక్షన్ కిట్ (ఇమ్యునోక్రోమాటోగ్రఫీ)

    ఈ కిట్ మానవ దద్దుర్లు మరియు గొంతు శుభ్రముపరచు నమూనాలలో మంకీపాక్స్-వైరస్ యాంటిజెన్ యొక్క గుణాత్మక గుర్తింపు కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.

  • మంకీపాక్స్ వైరస్ న్యూక్లియిక్ యాసిడ్ డిటెక్షన్ కిట్ (ఫ్లోరోసెన్స్ PCR)

    మంకీపాక్స్ వైరస్ న్యూక్లియిక్ యాసిడ్ డిటెక్షన్ కిట్ (ఫ్లోరోసెన్స్ PCR)

    మంకీపాక్స్ వైరస్ న్యూక్లియిక్ యాసిడ్ డిటెక్షన్ కిట్ (ఫ్లోరోసెన్స్ PCR).ఈ కిట్ మానవ దద్దుర్లు, నాసోఫారింజియల్ స్వాబ్‌లు, గొంతు శుభ్రముపరచు మరియు సీరమ్ నమూనాలలో మంకీపాక్స్ వైరస్ న్యూక్లియిక్ యాసిడ్ యొక్క విట్రో గుణాత్మక గుర్తింపు కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.ఆర్థోపాక్స్ వైరస్ యూనివర్సల్ టైప్/మంకీపాక్స్ వైరస్ న్యూక్లియిక్ యాసిడ్ డిటెక్షన్ కిట్ (ఫ్లోరోసెన్స్ PCR).అవకలన నిర్ధారణ: నాలుగు ఆర్థోపాక్స్ వైరస్‌లు జూనోటిక్ ఇన్‌ఫెక్షన్‌లకు కారణమవుతాయి, అవి వేరియోలా వైరస్ (VARV), మంకీపాక్స్ వైరస్ (MPV), కౌపాక్స్ వైరస్ (CPV) మరియు వ్యాక్సినియా వైరస్ (VACV).ఈ కిట్ MPV మరియు ఇతర ఆర్థోపాక్స్ వైరస్‌ల యొక్క అవకలన నిర్ధారణను గుర్తించగలదు.